Generate Gerber files PCB form www.EasyEDA.com

จากที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้าง Gerber files ด้วยโปรแกรม Protel 99SE ไปแล้วนั้น สำหรับบทความนี้เป็นการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม EasyEDA จากเว็บไซต์ www.EasyEDA.com ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) แบบใช้งานฟรี (Open source PCB design) และเป็นที่นิยมใช้ของนักอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งโปรแกรม ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ได้ง่ายอีกด้วย

โดยในบทความนี้จะนำเสนอด้วยรูปเป็นหลักครับ แบบดูตามและมีขั้นตอนที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายรวมทั้งอธิบายใต้รูปให้เข้าใจพอสังเขป สำหรับเป็นแนวทางในการทดลองสร้าง Gerber files ครับ.

EasyEDA Gerber files
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างแผ่นวงจรพิมพ์ที่เราออกแบบเสร็จแล้ว และต้องการสร้าง Gerber files เพื่อส่งบริษัทผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 2 แสดงลักษณะตัวอย่างแผ่นวงจรพิมพ์ ด้วยการใช้คำสั่ง 3D ของตัวโปรแกรม EasyEDA
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 3 ให้เราไปที่เมนู File>Generate PCB Fabrication file (Gerber)
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 4 เมื่อเราเลือกคำสั่ง Generate PCB Fabrication file (Gerber) โปรแกรมจะแสดงลักษณะของ PCB ให้เราตรวจสอบ รวมทั้งขนาด และข้อมูลอื่นๆ ตามค่ามาตราฐาน ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้ตามความเหมาะสม
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 5 ให้เราเลือกที่คำสั่ง Generate Gerber เพื่อให้โปรแกรมสร้างไฟล์ขึ้นมา (ในการณีที่เราต้องการไฟล์เก็บไว้ส่วนหนึ่ง) แต่เราสามารถลิ้งก์เข้าเว็บไซต์ https://jlcpcb.com ได้ทันที (จะกล่าวถึงข้างล่างเพิ่มเติม)
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 6 แสดงไฟล์ Gerber files ที่เกิดขึ้น โดยโปรแกรมจะให้เราเลือกตำแหน่งสำหรับบันทึกเก็บไว้
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 7 แสดงไฟล์เมื่อเราบันทึกไว้ที่ Desktop จะเป็นไฟล์บีบอัดมาให้เสร็จแล้ว
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 8 จากนั้นให้เราทดลองอัพโหลดไฟล์ไปที่เว็บไซต์ https://jlcpcb.com เพื่อให้ทราบว่าไฟล์สามารถส่งไปยังบริษัทผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ได้ถูกต้อง
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 9 โปรแกรมจะให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
EasyEDA Gerber files
รุปที่ 10 จากนั้นเมื่อเราอัพโหลดแล้วโปรแกรมบนเว็บไซต์จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ (ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นาน)
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 11 เมื่อเราอัพโหลดเสร็จแล้วเว็บไซต์จะแสดงรูปของแผ่นวงจรพิมพ์ให้เราตรวจสอบอีกครั้ง

ในส่วนของขั้นตอนข้างล่างนี้จะเป็นลักษณะของการส่งไฟล์ไปยังเว็บไซต์ https://jlcpcb.com ได้ทันที โดยโปรแกรมจะให้เรา Login เข้าไปอีกครั้ง ซึ่งเราสามารถทำได้โดยในขั้นตอนตามรูปที่ 5 ให้เราเลือกเมนู Order at JLCPCB ดังแสดงในรูปข้างล่างที่ 12

EasyEDA Gerber files
รูปที่ 12 แสดงการเลือกเมนู Order at JLCPCB (อธิบายจากรูปที่ 5 เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ https://jlcpcb.com)
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 13 โปรแกรม EasyEDA เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ https://jlcpcb.com เพื่อให้เรา Login ได้ทันที
EasyEDA Gerber files
รูปที่ 14 เมื่อเรา Login เสร็จแล้วและรอสักครู่ เว็บไซต์ https://jlcpcb.com จะแสดงแผ่นวงจรพิมพ์ให้เราตรวจสอบเช่นเดียวกับในรูปที่ 11

สำหรับการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม EasyEDA นั้นจะมีขั้นตอนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโปรแกรม Protel 99SE รวมทั้งยังสามารถส่งไฟล์ที่ได้ไปยังเว็บไซต์ https://jlcpcb.com บริษัทผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ได้ทันที่ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาให้กับเราได้มากเลยครับ

Reference

  1. https://jlcpcb.com
  2. https://easyeda.com