Sensorless BLDC Motor Control Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่านและไม่มีตัวเซนเซอร์ตำแหน่ง (Sensorless BLDC Motor) ด้วยการใช้บอร์ดควบคุม Arduino UNO ในการประมวลผลและใช้มอเตอร์ในกลุ่มบังคับวิทยุ (RC Motor) มาทดลองเบื้องต้น

Soldering Station V.3 T12 HAKKO Clone

อีกโครงงานหนึ่งกับการทดลองประกอบบอร์ดควบคุมหัวแร้งปรับอุณหภูมิ (T12 HAKKO Clone) ซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ตัวบอร์ดจะแสดงผลแบบดิจิตอลและมีโรตารี่สวิตช์ในการรับค่าควบคุม่ามที่ผู้ใช้ต้องการ

Soldering Station V.2 by Using Arduino NANO

สำหรับการทำลองการควบคุมหัวแร้ง (Soldering Station) แบบปรับค่าอุณหภูมิได้นเวอร์ชั่น 2 นี้ จะใช้การควบคุมด้วยบอร์ด Arduino NANO แทนการใช้การควบคุมแบบอะนาลอกเดิมครับ

DIY Soldering Station 5 PIN V.1

ทดลองสร้างใช้งานเองกับหัวแร้งบัดกรีแบบปรับอุณหภูมิได้ สำหรับงานบางอย่างที่ไม่สามารถใช้ความร้อนสูงๆ ได้ งานที่ต้องการความร้อนที่ต่อเนื่อง

PM 2.5 Sensor by Aduino NANO

โครงงานวงจรตรวจฝุ่นละออง PM2.5 นี้ จะเป็นโครงงานเล็กๆ ใช้อุปกรณ์ไม่มากนักสำหรับใช้ในการตรวจสอบฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งในปัจจุบันเป็นกระแสข่าวที่มีมากขึ้น และให้ความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้