Generate PCB Gerber files form Protel 99SE

การสร้าง Gerber files จากโปรแกรมสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ต่างๆ เช่น Protel 99SE, EasyEDA หรือ KiCad นั้น บางครั้งเราจำเป็นต้องนำไฟล์แบบ Gerber files ส่งไปยังบริษัทผู้ผลิต Printed Circuit Board : PCB เท่านั้น ก็สามารถผลิตแผ่น PCB ให้กับเราได้ ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม Protel 99SE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานอีกตัวหนึ่งด้วยกัน โดยในบทความนี้จะเน้นนำเสนอด้วยรูปภาพและอธิบายขั้นตอนต่างๆ ประกอบกันครับ

Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างไฟล์ PCB ซึ่งเราออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการสร้าง Gerber files
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 2 ให้เราไปที่เมนู File> CAM Manager เพื่อเริ่มต้นสร้าง Gerber files
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 3 เมื่อเราเข้ามาที่ CAM Manager จะขึ้นกล่องข้อความดังรูป จากนั้นให้เราเลือกคลิก NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 4 จากนั้นให้เราเลือกคำสั่งสร้าง Gerber files
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 5 เสร็จแล้วจะแสดงชื่อไฟล์ที่เราสร้างขึ้น และให้เราเลือกคลิก NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 6 จากนั้นจะแสดงข้อความดังรูป และให้เราคลิก NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 7 ให้เรากำหนดหน่วยให้กับ Gerber files และรูปแบบ 4:3 หรือ 4:4 ตามความเหมาะสมและคลิก NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 8 เลือกการสร้างไฟล์ที่ต้องการต่างๆ ที่ช่อง Plot (ปกติใช้ค่าที่กำหนดมาให้แล้ว)
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 9 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ Menu และเลือก Ploats Layer>Used on
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 10 ถัดมาให้คลิกที่ Menu และเลือก Mirror Layer>All Off
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 11 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 12 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ NEXT เพื่อสร้าง Generate drill drawing และ Guide Plots
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 13 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ NEXT เพือเลือก Plots used drill และ Graphic symbols
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 14 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ NEXT
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 15 จากนั้นให้เราไปคลิกที่ Finish การกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 16 หลังจากที่เรากำหนดค่าในไฟล์ CAM Manager ที่เราสร้างจากไฟล์ PCB แล้ว จากนั้นให้เราคลิกขวาและเลือก Insert NC Drill
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 17 ให้เรากำหนดในแทปเมนู Option เลือก NC Drill setup แสดงในรูป
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 18 ในลักษณะเดียวกันแทปเมนู Advanced แสดงในรูป
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 19 จากนั้นให้เราคลิกเลือก OK สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 20 จากนั้นเราจะได้ไฟล์มา 2 ส่วนดังในรูป แล้วให้เราคลิกขวาและเลือก Generate CAM File
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 21 ให้เราคลิกเลือก ยืนยันทั้งหมด ดังแสดงในรูป
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 22 ทำในลักษณะเดียวกันในรูปที่ 20 โดยให้เราคลิกขวาแล้วเลือก Generate CAM File
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 23 ให้เราคลิกเลือก ยืนยันทั้งหมด เหมือนในรูป 21
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 24 จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์เพิ่มขึ้น 1 ไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์ PCB เป็นชื่อ CAM for (ชื่อ PCB)
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 25 เสร็จแล้วให้เราทำการ Export ที่เราสร้างขึ้น
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 26 ต่อมาให้เราเลือก ยืนยัน ทั้งหมด
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 27 หลังจากที่เราคลิก ยืนยันทั้งหมด และเลือกให้ไฟล์นั้นเก็บไว้ที่หน้า Desktop ดังแสดงในรูป
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 28 จากนั้นให้เราทำการบีบดัดไฟล์นี้อีกครั้งเพื่อส่งให้กับบริษัทรับทำ PCB อีกครั้ง
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 29 เมื่อเราบีบอัดไฟล์เสร็จแล้วจะแสดงดังในรูปและมีชื่อเดียวกัน
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 30 ให้เราทดลองเข้าไปที่เว็บไซต์ https://jlcpcb.com เพื่อทดสอบการส่งไฟล์ว่าสามารถใช้กับระบบของบริษัท ซึ่งรับทำ PCB สามารถแสดงผลได้ โดยการกำหนดขนาดแล้วคลิกที่ QUOTE NOW
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 31 จากนั้นโปรแกรมจะให้อัพโหลดไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราบีบอัดไว้แล้ว
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 32 เลือกไฟล์ของเราที่บีบอัดเก็บไว้ที่หน้า Desktop
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 33 โปรแกรมจะแสดงควบคืบหน้าการอัพโหลดไฟล์ให้เราทราบ (ซึ่งปกติใช้เวลาไม่นานมาก)
Generate PCB Gerber files form Protel 99SE
รูปที่ 34 แสดงไฟล์ที่อัพโหลดแล้วไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการทำแผ่น PCB และแสดงผลได้แล้ว

สำหรับในรูปสุดท้ายจะเป็นลักษณะของไฟล์ PCB ที่เราได้อัพโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์ แห่งหนึ่งที่ให้บริการทำแผ่น PCB คือ https://jlcpcb.com ได้เป็นที่เรียบร้อย และเราสามารถประเมินค่าบริการ สีของแผ่น PCB และการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

ในบทความที่นำเสนอนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับท่านที่ต้องการสร้าง Gerber files สำหรับส่งไปยังบริษัททำแผ่น PCฺB ให้กับเราครับ ซึ่งเป็นการสร้างไฟล์จากโปรแกรม Protel 99SE และหวังว่าคงประโยชน์ให้กับท่านได้บ้างครับ.

Reference

  1. https://www.7pcb.com/blog/how-to-export-gerber-files-from-protel-99se.php
  2. https://www.prototypy.com/uploads/Protel99SE-27.08.2007_en.pdf
  3. https://www.ipcb.com/technical/120.html
  4. https://www.youtube.com/watch?v=V20Cda1z_nU