Basic for simulation of www.EasyEDA.com

ปัจจุบันการทำแผ่นวงจรพิมพ์นั้น นอกจากจะทำด้วยตัวเองแล้ว (DIY) ก็ยังมีการใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB : Printed Circuit Board) อีกด้วย ซึ่งในยุคปัจจุบันเราสามารถใช้งานโปรแกรมได้ฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้อเสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งในเว็บไซต์ผู้ให้บริการยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่นโปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร (Simulation circuit), การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ, การส่งชิ้นงานที่ออกแบบเสร็จแล้วไปยังบริษัทผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ได้ทันทีเป็นต้น

สำหรับวันนี้จะขอแนะนำการใช้งาน ในส่วนของโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรที่เราออกแบบไว้กันครับ ของเว็บไซต์ www.EasyEDA.com ซึ่งในที่นี้จะเป็นลักษณะของการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านสามารถใช้งานได้ง่ายและลวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเริ่มจาก

  1. ให้เราเริ่มสมัครการใช้งานก่อนในกรณีที่เรายังไม่เคยใช้งานมาก่อนตามรูปที่ 1 ให้เราเลือกลงทะเบียน (Register) ที่มุมขวาบนก่อน (ในกรอบสีแดง)
www.EasyEDA.com
รูปที่ 1 ลงทะเบียน (Register) ที่มุมขวาบนก่อน

2. จากนั้นให้เราเลือลงทะเบียนด้วยวิธีการใดก็ได้ ตามต้องการดังแสดงในรูปข้างล่างที่ 2

www.EasyEDA.com
รูปที่ 2 เลือกลงทะเบียนด้วยวิธีการใดก็ได้

3. หลังจากที่เราสมัครและ Login ได้แล้ว เราก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมดังรูปที่ 3

www.EasyEDA.com
รูปที่ 3 หน้าตาของโปรแกรมหลัง Login ได้แล้ว

4. จากนั้นให้เราเปลี่ยนโหมดการทำงานของโปรแกรมไปที่ Simulation Mode ด้วยการคลิกที่ไอคอนสีน้ำเงินด้านหน้า 1 ครั้ง (ในกรอบสีแดง)

www.EasyEDA.com
รูปที่ 4 เปลี่ยนโหมดการทำงานของโปรแกรมไปที่ Simulation Mode

5. หลังจากที่เราเลือกเปลี่ยนโหมดการใช้งานแล้วให้เราสังเกตตัวโปรแกรมจะแสดงข้อความ SIM และจะมีเมนูรูปลูกศรสำหรับการเริ่มต้นการ Simulation ให้กับวงจรของเราดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงข้อความ SIM เมนูรูปลูกศรสำหรับการเริ่มต้นการ Simulation

6. ต่อมาให้เราไปที่เมนู File > New > Project สำหรับสร้างวงจรใหม่ ดังรูปที่ 6

www.EasyEDA.com
รูปที่ 6 สร้างวงจรใหม่ที่เมนู File > New > Project

7. หลังจากที่เราสร้างและตั้งชื่อให้กับ Project ของเราแล้ว จากนั้นให้เราเลือกคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือ EELib เพื่อเลือกอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำการ Simulation ดังรูปที่ 7

www.EasyEDA.com
รูปที่ 7 เลือกคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือ EELib เพื่อเลือกอุปกรณ์ต่างสำหรับทำการ Simulation

8. จากนั้นให้เรานำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับวัดสัญญาณต่างๆ มาวางดังในรูปที่ 8 ซึ่งในรูปนี้จะเป็นลักษณะของวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ (Boost Converter) แบบง่าย สำหรับทดลองใช้งานเบื้องต้น

www.EasyEDA.com
รูปที่ 8 นำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับวัดสัญญาณต่างๆ

9. ในกรณีที่เราต้องการอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โปรแกรมแสดงไว้นั้น เราสามารถค้นหาได้ที่ช่องเมนู Library (เมนูในกรอบสีแดงด้านซ้ายมือ) และให้เราไปที่ช่องค้นหาอุปกรณ์ (เป็นรูปแว่นขยาย) ในกรอบสีน้ำเงิน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆ นักอิเล็กทรอนิกส์แชร์ให้กันและกันแสดงในรูปที่ 9

www.EasyEDA.com
รูปที่ 9 สามารถค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ช่องเมนู Library

10. การกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรมนั้น ให้เราคลิกที่เครื่องมือนั้นก่อนครับ จากนั้นที่เมนูด้านซ้ายมือจะแสดงช่องสำหรับใส่ค่าพารามิเตอร์ให้ตามที่เราต้องการดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม

11. หลังจากที่เราการกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรมเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ไอคอน RUN your simulation หรือกด F8 ก็ได้เช่นกันครับ

รูปที่ 11 การให้โปรแกรม RUN your simulation หรือกด F8

12. เมื่อเรากดไอคอน RUN your simulation ผลการจำลองการทำงานของโปรแกรมจะแสดงดังรูปที่ 12

www.EasyEDA.com
รูปที่ 12 แสดงผลการจำลองการทำงานของโปรแกรม

13. ในกรณีที่เราต้องการขยายดูลักษณะของสัญญาณให้เห็น รายละเอียดการทำงานในช่วงเวลาต่างๆ เพิ่มขึ้นนั้น ให้เราคลิกเม้าขวาที่พื้นที่บริเวณที่ต้องการ เสร็จแล้วให้เราปล่อยเม้าออก โดยให้เราลากขจากบนลงล่างเพื่อเป็นการ Zoom in และในทางกลับกันถ้าเราต้องการ Zoom out ให้เราลากจากล่างขึ้นข้างบนครับ

www.EasyEDA.com
รูปที่ 13 การขยายดูลักษณะของสัญญาณให้เห็นรายละเอียดขึ้น

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบทความการใช้งานโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรที่เราออกแบบผ่านเว็บไซต์ www.EasyEDA.com คงพอจะเป็นแนวทางเบื้องต้นได้นะครับ สำหรับท่านที่ใช้งาน www.EasyEDA.com ในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) อยู่แล้ว ก็สามารถจำลองการทำงานวงจรอื่นๆ ตามไอเดียที่เราคิดได้ทันที ทั้งยังช่วยให้เราสะดวกต่อการใช้งานมากเลยครับ.

Reference

  1. https://easyeda.com
  2. https://docs.easyeda.com/en/Introduction/Introduction-to-EasyEDA/index.html
  3. https://docs.easyeda.com/en/Simulation/Chapter1-Introduction/index.html