Generate PCB Gerber files form Protel 99SE

การสร้าง Gerber files จากโปรแกรมสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ต่างๆ เช่น Protel 99SE, EasyEDA หรือ KiCad นั้น บางครั้งเราจำเป็นต้องนำไฟล์แบบ Gerber files ส่งไปยังบริษัทผู้ผลิต Printed Circuit Board : PCB เท่านั้น ก็สามารถผลิตแผ่น PCB ให้กับเราได้