BLDC Motor Speed Control By Intelligent Power Module : IPM

โครงงานนี้เป็นอีกแบบหนึ่งกับส่วนของการขับกำลังให้กับมอเตอร์ 3 เฟส โดยเฉพาะ BLDC Motor ด้วยการใช้ Intelligent Power Module : IPM ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดงบประมาณในการออกแบบและเวลาในการประกอบวงจรมากขึ้น.