BLDC Motor Speed Control By Intelligent Power Module : IPM

โครงงานนี้เป็นอีกแบบหนึ่งกับส่วนของการขับกำลังให้กับมอเตอร์ 3 เฟส โดยเฉพาะ BLDC Motor ด้วยการใช้ Intelligent Power Module : IPM ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดงบประมาณในการออกแบบและเวลาในการประกอบวงจรมากขึ้น.

Power Stage for High-Voltage BLDC Motor

โครงงานบอร์ดขับกำลังให้กับมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน BLDC Motor หรืออินดักชั่นมอเตอร์ (3Phase induction motor) ด้วยเพาเวอร์ไอจีบีที (Power IGBT) ให้สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าได้สูงขึ้นด้วยวงจรและอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย.

Build installation bases for BLDC motor by using acrylic sheets

โครงงานนี้เป็นการทำฐานยึดให้กับ BLDC Motor เพื่อให้ง่ายสำหรับการทดลอง และจัดวางตำแหน่งยึดให้แข็งแรง ซึ่งมอเตอร์ลักษณะนี้จะมีแรงบิด (Torque) ค่อนข้างมากในการหมุน