Undervoltage Protection for Switch Mode Power Supply

บอร์ดต้นแบบโครงงานนี้เป็นวงจรป้องกันแรงดันอินพุตต่ำกว่าที่กำหนด อย่างง่าย สำหรับใช้ในวงจรแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงแบบสวิตชิ่งโหมด เพาเวอร์ซัพพลาย