Basic ESP32 Control Servo motor 2CH

สำหรับโครงงานนี้เป็นการนำ ESP32 ในการควบคุมการทำงาน Servo motor 2 ช่อง โดยใช้ขา P4 และ P5 ในการส่งสัญญาณควบคุม ทั้งนี้รูปแบบคำสั่งในการโปรแกรมจะเป็นอีกแบบหนึ่งในการปรับขนาดของความถี่ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับเซอร์โวมอเตอร์