Power Stage for High-Voltage BLDC Motor

โครงงานบอร์ดขับกำลังให้กับมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน BLDC Motor หรืออินดักชั่นมอเตอร์ (3Phase induction motor) ด้วยเพาเวอร์ไอจีบีที (Power IGBT) ให้สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าได้สูงขึ้นด้วยวงจรและอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย.