Build a DC motor mounting base for Experiment

โครงงานนี้เป็นการทำฐานยึดให้กับตัวดีซีมอเตอร์ (DC motor mounting base) สำหรับใช้ในการทดลองต่างๆ เช่น การควบคุมความเร็ว (Speed Control) และแรงบิด (Torque control) ของตัวมอเตอร์ชนิดนี้ ซึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งที่ใช้งานกันทั่วไป และตัวโครงงานนี้จะไม่มีส่วนของตัววงจรใดๆ ครับ มีแต่การตัดแผ่นอะคิลิก ลักษณะการตัดชิ้นงาน การยึดยึดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหลัก โดยจะขอนำเสนอเนื้อหาด้วยรูปเป็นส่วนใหญ่และอธิบายบางส่วนนะครับ

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 1 เตรียมของต่างๆ สำหรับเริ่มลงมือสร้างกัน

รูปที่ 1 เป็นอุปกรณ์ต่างๆ บางส่วนที่จะนำมาใช้ในการสร้างฐานยึดให้กับตัวมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) โดยจะใช้แผ่นอะคิลิกใส เพื่อให้ง่ายสำหรับการตัดและเจาะยึดระหว่างกัน

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 2 มาวางเลย์เอาต์ (Lay out) สำหรับการยึดชิ้นงาน

รูปที่ 2 เมื่อได้แผ่นอะคิลิกใสแล้ว เราจะมาวางโครงสร้างคร่าวๆ เพื่อหาระยะการยึดชิ้นงานเข้ากันทั้งหมด ซึ่งแผ่นอะคิลิกที่ใช้จะมี 2 ขนาด คือ 15X15 เซนติเมตร หนา 5 มิลลิเมตร (เป็นส่วนฐานด้านล่าง) และขนาด 8X10 เซนติเมตร หนา 10 มิลลิเมตร (เป็นส่วนแผ่นยึดมอเตอร์ด้านหน้า)

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 3 ตัวมอเตอร์ที่จะนำมายึด

รูปที่ 3 เป็นลักษณะของตัวมอเตอร์ โดยเราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อวางแผ่นยึดด้านหน้าให้กับตัวมอเตอร์ ซึ่งตัวมอเตอร์ที่ใช้นี้ขนาดเส็นผ่าศูนย์กลาง 6.5 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 4 ถอดเฟืองที่ติดมากับตัวมอเตอร์ออกก่อน

รูปที่ 4 จากนั้นถอดเฟืองที่มากับตัวมอเตอร์ออก และเจาะรูปแผ่นอะคิลิกให้ตรงจุดยึด 3 จุดด้วยน๊อต

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 5 เจาะรูแผ่นยึดตัวมอเตอร์ด้านหน้า

รูปที่ 5 หลังจากที่เราเจาะรูด้านหน้าสำหรับยึดมอเตอร์แล้ว จากนั้นเราจะมาเจาะด้านล่างของแผ่นอะคิลิกอีก 2 รู เพื่อให้แผ่นยึดมอเตอร์ด้านหน้าสามารถยึดลงบนแผ่นฐานด้านล่างได้ครั้งหนึ่ง โดยใช้น๊อตเกลียวปล่อยขนาดเล็ก

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 6 ตรวจสอบระยะสูงของตัวมอเตอร์และฐานยึด
Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 7 เตรียมยางรองฐานของตัวมอเตอร์

รูปที่ 7 เป็นการเตรียมการเจาะรูสำหรับยึดตัวมอเตอร์ และยางรองใต้ฐานอีกครั้งหนึ่งทั้ง 4 มุม ทั้งนี้เพื่อลดแรงสั้นสะเทือนเมื่อมอเตอร์หมุนที่ความเร็วสูง

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 8 ทดลองยึดเบื้องต้นกับตัวมอเตอร์
Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 9 รูปอีกด้านหนึ่งของการทดลองตัวมอเตอร์

ในรูปที่ 8 และ 9 เป็นลักษณะของการยึดส่วนต่างๆ เข้ากันทั้งหมดแล้ว เมื่อทดลองเบื้องต้นตัวมอเตอร์มีความมั่นคงและไม่กระชากช่วงเริ่มต้นการหมุนอย่างเดิม

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 10 สเปกของตัวมอเตอร์ที่จะนำมาใช้ยึด

รูปที่ 10 เป็นสเปกของมอเตอร์ที่ใช้งานขนาดแรงดันใช้ที่ 24V และใช้กำลังไฟฟ้าที่ 100W หรือคำนวณที่กระแสสำหรับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 แอมป์

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 11 ลักษณะการยึดมอเตอร์ด้านหน้า
Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 12 ลักษณะการยึดมอเตอร์ด้านข้างซ้ายมือ

รูปที่ 11 และ 12 เป็นมุมมองในด้านต่างๆ เมื่อประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเสร็จแล้ว

Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 13 การยึดมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์รูปที่ 1
Build a DC motor mounting base for Experiment
รูปที่ 14 การยึดมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์รูปที่ 2

กับโครงงานการสร้างฐานยึดให้กับตัวดีซีมอเตอร์นี้ เป็นอีกโครงงานหนึ่งที่จะใช้ในการทดลองการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานและช่วยให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างทำการทดลอง และสามารถนำมาใช้งานได้ง่าย ซึ่งคงจะเป็นไอเดียให้ท่านได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ.