Soldering Station V.3 T12 HAKKO Clone

อีกโครงงานหนึ่งกับการทดลองประกอบบอร์ดควบคุมหัวแร้งปรับอุณหภูมิ (T12 HAKKO Clone) ซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ตัวบอร์ดจะแสดงผลแบบดิจิตอลและมีโรตารี่สวิตช์ในการรับค่าควบคุม่ามที่ผู้ใช้ต้องการ